Veřejná diplomacie - jen módní pojem nebo skutečná změna?

  • Jana Peterková
Klíčová slova: Veřejná diplomacie, branding, propaganda, zahraniční politika, měkká moc

Abstrakt

Konzultace si klade za cíl představit pojem veřejná diplomacie a přiblížit jeho základní charakteristiky, které spoluurčují i další vývoj. Text si zároveň klade otázku, proč si veřejná diplomacie zaslouží pozornost akademické obce. Autorka se rovněž pokouší objasnit, proč považovat veřejnou diplomacii za relevantní a opodstatněnou součást tvorby zahraniční politiky a nikoli jen za módní termín. Konzultace přináší stručný nástin dosavadního vývoje veřejné diplomacie a představuje hlavních příčiny její důležitosti v rámci současné agendy ministerstev zahraničí. Pokouší se ujasnit obsah a konotace pojmu veřejná diplomacie. Autorka se dále zabývá základními charakteristikami veřejné diplomacie a jejich změnami v čase i v jednotlivých předmětných oblastech. Věnuje se také vymezení veřejné diplomacie například vůči propagandě, brandingu, zahraničně-kulturním vztahům a jejímu srovnání s tradiční diplomacií. Článek se rovněž věnuje strategii veřejné diplomacie, základním předpokladům její existence a jejího úspěšného působení.

Biografie autora

Jana Peterková
nar. 1971, absolventka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a doktorského studia v oboru mezinárodní politické vztahy se zaměřením na mezinárodní kulturní vztahy. V roce 1994 se zúčastnila studijního semináře NATO v Belgii a o rok později semináře Mezinárodní kulturní vztahy na Columbia University v New Yorku, v roce 2002 pak workshopu Train the Trainers na Diplomatische Akademie Wien a International Student Symposium on Negotiation and Conflict Resolution na Erasmus University v Haagu. V současné době je odbornou asistentskou ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka FMV Vysoké školy ekonomické. Je členkou Asociace mezinárodních studií (ISA), Asociace mezinárodních studií pro střední a východní Evropu (CEEISA) a Českého sdružení pro Spojené národy (CZUNA). Publikovala celou řadu vědeckých statí a příspěvků, přednášela na několika vědeckých konferencích. Zajímá se zejména o problematiku mezinárodního vyjednávání a o otázky mezinárodní spolupráce v kulturní oblasti.
Sekce
Konzultace