Veřejná diplomacie - jen módní pojem nebo skutečná změna?

Jana Peterková


Abstrakt: Konzultace si klade za cíl představit pojem veřejná diplomacie a přiblížit jeho základní charakteristiky, které spoluurčují i další vývoj. Text si zároveň klade otázku, proč si veřejná diplomacie zaslouží pozornost akademické obce. Autorka se rovněž pokouší objasnit, proč považovat veřejnou diplomacii za relevantní a opodstatněnou součást tvorby zahraniční politiky a nikoli jen za módní termín. Konzultace přináší stručný nástin dosavadního vývoje veřejné diplomacie a představuje hlavních příčiny její důležitosti v rámci současné agendy ministerstev zahraničí. Pokouší se ujasnit obsah a konotace pojmu veřejná diplomacie. Autorka se dále zabývá základními charakteristikami veřejné diplomacie a jejich změnami v čase i v jednotlivých předmětných oblastech. Věnuje se také vymezení veřejné diplomacie například vůči propagandě, brandingu, zahraničně-kulturním vztahům a jejímu srovnání s tradiční diplomacií. Článek se rovněž věnuje strategii veřejné diplomacie, základním předpokladům její existence a jejího úspěšného působení.

Klíčová slova: Veřejná diplomacie, branding, propaganda, zahraniční politika, měkká moc


Full Text: PDF