Ivo Šlosarčík: Politický a právní systém evropské integrace

Lucie Königová


Ivo Šlosarčík: Politický a právní systém evropské integrace. 2. upravené vydání. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005, 321 stran, ISBN 80-903237-6-6.


Full Text: PDF