Ivo Šlosarčík: Politický a právní systém evropské integrace

  • Lucie Königová

Abstrakt

Ivo Šlosarčík: Politický a právní systém evropské integrace. 2. upravené vydání. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005, 321 stran, ISBN 80-903237-6-6.

Biografie autora

Lucie Königová
nar. 1975, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (politologie a překladatelství a tlumočnictví angličtina, 2001), doktorandka tamtéž, členka Asociace pro studium mezinárodních vztahů a ISA. Absolvovala několik stipendijních pobytů v západní Evropě (Velká Británie, Belgie, SRN, Itálie). V roce 2001 začala pracovat jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů. Od roku 2004 působí jako šéfredaktorka čtvrtletníku Mezinárodní vztahy. Publikovala řadu článků a statí na téma evropské integrace, teorie mezinárodních vztahů, středoevropské spolupráce a zahraniční politiky České republiky, a to jak u nás, tak i v zahraničí (například From Socialist Past to Socialized Future /with Petr Drulák/. In: Flockhart, Trine /ed./: Socialising Democratic Norms: The Role of International Organizations for the Construction of Europe. London: Palgrave, 2006.). Přednáší na Ústavu politologie FF Univerzity Karlovy.
Sekce
Recenze