Ivo Šlosarčík: Politický a právní systém evropské integrace

  • Lucie Königová

Abstract

Ivo Šlosarčík: Politický a právní systém evropské integrace. 2. upravené vydání. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005, 321 stran, ISBN 80-903237-6-6.

Author Biography

Lucie Königová

 

 

Section
Book Reviews