Ladislav Cabada - Alenka Krašovec: Europeanisation of National Political Parties

  • Leona Šteigrová

Abstrakt

Ladislav Cabada - Alenka Krašovec: Europeanisation of National Political Parties. 1. vydání. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 253 stran, ISBN 80-86473-78-3.

Biografie autora

Leona Šteigrová
nar. 1981, absolventka magisterského studia mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v současnosti postgraduální studentka politologie na téže fakultě (se zaměřením na evropskou politiku).
Sekce
Recenze