Ladislav Cabada - Alenka Krašovec: Europeanisation of National Political Parties

  • Leona Šteigrová

Abstract

Ladislav Cabada - Alenka Krašovec: Europeanisation of National Political Parties. 1. vydání. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 253 stran, ISBN 80-86473-78-3.

Author Biography

Leona Šteigrová

 

 

Section
Book Reviews