František Zich (ed.): Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky

  • Lukáš Novotný

Abstract

František Zich (ed.): Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky.
1. díl: Výsledky expertního dotazování. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005, 143 stran, ISBN 80-7044-722-2.
2. díl: Sborník podkladových studií. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005, 206 stran, ISBN 80-7044-721-4.

Author Biography

Lukáš Novotný

 

 

Section
Book Reviews