Petra Kuchyňková - Petr Suchý (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost?

  • Ondřej Rojčík

Abstrakt

Petra Kuchyňková - Petr Suchý (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005, 233 stran, ISBN 80-210-3881-0.

Biografie autora

Ondřej Rojčík
absolvent oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti je interním doktorandem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Absolvoval studijní pobyt na University of Plymouth a odbornou stáž na Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou šíření jaderných zbraní, strategickými studii, bezpečnostními studii a vztahy Indie a Pákistánu.
Sekce
Recenze