Petra Kuchyňková - Petr Suchý (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost?

Ondřej Rojčík


Petra Kuchyňková - Petr Suchý (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005, 233 stran, ISBN 80-210-3881-0.


Full Text: PDF