Kambodžské království a Česká republika. Nástin bilaterálních vztahů

Miroslav Nožina, Jiří Šitler, Karel Kučera


Abstrakt: První podrobnější informace o Kambodžském království nám zprostředkovali v 17. a 18. století čeští jezuitští misionáři. V následujících dvou stoletích do Kambodže přijížděli nejen různí cestovatelé, ale i odborníci. K dynamickému rozvoji vzájemných vztahů dochází však až po získání nezávislosti Kambodže v roce 1953. Diplomatické vztahy byly pak navázány v roce 1956. Československo poskytovalo Kambodži bezplatnou hospodářskou pomoc a výhodné dlouhodobé úvěry. Po pravicovém převratu generála Lon Nola byly diplomatické vztahy s Kambodžou udržovány na nejnižší možné úrovni a za genocidního režimu Rudých Khmerů v letech 1975-1979 ustaly docela. Když se v lednu 1979 chopili moci v Kambodži provietnamsky orientovaní komunisté, spolupráce se soustřeďovala především na obnovu závodů, vybudovaných dříve s československou pomocí, jakož i na pomoc ČSSR v oblasti zdravotnictví, školství a kultury. V pozadí těchto aktivit byly politické záměry komunistického bloku, prosazované i za cenu hospodářských ztrát. Po roce 1989 se namísto tzv. internacionální pomoci objevil požadavek spolupráce, založené na principech vzájemné výhodnosti, což posunulo česko-kambodžskou spolupráci na velmi nízkou úroveň, hluboko pod její potenciál.

Klíčová slova: Kambodža, Česká republika, historie vztahů, obchodní vztahy, rozvojová pomoc, jezuité, čeští cestovatelé, Sihanuk, Sihamoni


Full Text: PDF