Kambodžské království a Česká republika. Nástin bilaterálních vztahů

  • Miroslav Nožina
  • Jiří Šitler
  • Karel Kučera
Klíčová slova: Kambodža, Česká republika, historie vztahů, obchodní vztahy, rozvojová pomoc, jezuité, čeští cestovatelé, Sihanuk, Sihamoni

Abstrakt

První podrobnější informace o Kambodžském království nám zprostředkovali v 17. a 18. století čeští jezuitští misionáři. V následujících dvou stoletích do Kambodže přijížděli nejen různí cestovatelé, ale i odborníci. K dynamickému rozvoji vzájemných vztahů dochází však až po získání nezávislosti Kambodže v roce 1953. Diplomatické vztahy byly pak navázány v roce 1956. Československo poskytovalo Kambodži bezplatnou hospodářskou pomoc a výhodné dlouhodobé úvěry. Po pravicovém převratu generála Lon Nola byly diplomatické vztahy s Kambodžou udržovány na nejnižší možné úrovni a za genocidního režimu Rudých Khmerů v letech 1975-1979 ustaly docela. Když se v lednu 1979 chopili moci v Kambodži provietnamsky orientovaní komunisté, spolupráce se soustřeďovala především na obnovu závodů, vybudovaných dříve s československou pomocí, jakož i na pomoc ČSSR v oblasti zdravotnictví, školství a kultury. V pozadí těchto aktivit byly politické záměry komunistického bloku, prosazované i za cenu hospodářských ztrát. Po roce 1989 se namísto tzv. internacionální pomoci objevil požadavek spolupráce, založené na principech vzájemné výhodnosti, což posunulo česko-kambodžskou spolupráci na velmi nízkou úroveň, hluboko pod její potenciál.

Biografie autora

Miroslav Nožina
nar. 1962, na Filozofické fakultě Univerzity T. G. Masaryka v Brně vystudoval obor etnologie. Poté působil v Orientálním ústavu ČSAV a jako novinář. V současné době je zaměstnán v Ústavu mezinárodních vztahů. Věnuje se zejména problematice mezinárodního šíření sociálně patologických jevů a problematice jihovýchodní Asie. Je autorem čtyř monografií, tří publicistických knih a řady článků.
Jiří Šitler
nar. 1964, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historie. Dále se věnoval studiu jazyků a orientalistiky v Praze a v Mnichově, absolvoval studium thajštiny v Ústavu afrických a orientálních studií v Londýně. Pracoval v Ústředním archivu Akademie věd, v tiskovém odboru a odboru zahraniční politiky Kanceláře prezidenta republiky. Po odchodu na Ministerstvo zahraničních věcí zastával funkci zástupce ředitele 1. teritoriálního odboru, ředitele odboru států střední Evropy a zvláštního vyslance pro otázky spojené se druhou světovou válkou. V současné době působí jako velvyslanec ČR v Bangkoku. Je autorem řady esejů a článků, zejména o česko-německých vztazích, o historii české politiky a o thajské historii.
Karel Kučera
nar. 1975, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval etnologii. Specializuje se na sociální a etnickou problematiku Indočíny. Spolupracuje s Ústavem mezinárodních vztahů v Praze. apsal několik článků o české přítomnosti v Indočíně.
Sekce
Konzultace