Jana Marková: Mezinárodní měnová spolupráce

  • Vladimír Kolman

Abstract

Jana Marková: Mezinárodní měnová spolupráce. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2006, 229 stran, ISBN 80-245-1053-7.

Author Biography

Vladimír Kolman

 

 

Section
Book Reviews