Otakar Hulec - Jaroslav Olša, jr.: Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi

  • Michael Romancov

Abstract

Otakar Hulec - Jaroslav Olša, jr.: Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi.1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 656 stran, ISBN 978-80-7106-952-2.

Author Biography

Michael Romancov

 

 

Section
Book Reviews