Jan Eichler: Terorismus a války na počátku 21. století

  • Oldřich Bureš

Abstract

Jan Eichler: Terorismus a války na počátku 21. století.1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, 352 stran, ISBN 978-80-246-1317-8.

Author Biography

Oldřich Bureš

 

 

Section
Book Reviews