Vít Hloušek: Konflikt versus konsenzus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006

  • Miroslav Šepták

Abstract

Vít Hloušek: Konflikt versus konsenzus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, 273 stran, ISBN 978-80-210-4484-5.

Author Biography

Miroslav Šepták

 

 

Section
Book Reviews