Petr Sedláček: Mezinárodní měnový fond ve 21. století

  • Jan Prokeš

Abstract

Petr Sedláček: Mezinárodní měnový fond ve 21. století.1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 234 stran, ISBN 978-80-7400-012-6.

Author Biography

Jan Prokeš

 

 

Section
Book Reviews