Globalizace, válka a pud smrti

Hynek Tippelt


Tato studie pojednává o psychoanalytickém pojetí agresivity, destrukce a války ve vztahu k aktuálním souvislostem globalizačního procesu. Interpretuje destruktivní tendence pomocí psychoanalytické teorie paranoidně-schizoidní pozice. Staví vedle sebe Patočkovo „kacířské“ pojetí války jako něčeho smysluplného a smysludárného a freudovské pojetí války jako jedné z podob, v níž se může externalizovat pud smrti. Zkoumá, nakolik freudovský determinismus a instinktivismus umožňují hledat cesty, jak s lidskou destruktivitou zacházet. Dochází k návrhu, že jednou z podmínek zmírnění současného mezinárodního napětí je uskutečnění destruktivní revoluce, podobné té, která se v průběhu 20. století odehrála v oblasti sexuality.

Klíčová slova: Psychoanalýza, filozofie dějin, globalizace, destruktivita, pud smrti


Full Text: PDF