Vlastimil Fiala – Pavel Šaradín – Blanka Říchová – Markéta Šůstková – Jan Outlý – Lenka Špičanová: Teoretické a metodologické problémy evropské integrace

  • Zuzana Zelenická

Abstract

Vlastimil Fiala – Pavel Šaradín – Blanka Říchová – Markéta Šůstková – Jan Outlý – Lenka Špičanová: Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. 1. vydání. Olomouc: Periplum, 2007, 343 stran, ISBN 978-80-86624-37-2

Author Biography

Zuzana Zelenická

 

 

Section
Book Reviews