Pavel Barša – Ondřej Císař: Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů

  • Jan Jireš

Abstract

Pavel Barša – Ondřej Císař: Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Portál, 2008, 559 stran, ISBN 978-80-7367-094-8.

Author Biography

Jan Jireš

 

 

Section
Book Reviews