Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika

  • Lenka Soukupová

Abstract

Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika.1. vydání. Praha: SLON, 2009, 263 stran, ISBN 978-80-86429-96-0.

Author Biography

Lenka Soukupová

 

 

Section
Book Reviews