Petr Kratochvíl – Petr Drulák (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů

Michal Onderčo


Petr Kratochvíl – Petr Drulák (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů.1. vydání. Praha: Portál, 2009, 367 stran, ISBN 978-80-7367-469-4.


Full Text: PDF