Andrej Školkay: Médiá a globalizácia

  • Oskar Bardiovský

Abstract

Andrej Školkay: Médiá a globalizácia.1. vydanie. Bratislava: Škola komunikácie a médií, 2009, 351 strán, ISBN 978-80-970202-7-9.

Author Biography

Oskar Bardiovský

 

 

Section
Book Reviews