Ligia Noronha – Anant Sudarshan (eds.): India’s Energy Security

  • Hedvika Koďousková

Abstrakt

Ligia Noronha – Anant Sudarshan (eds.): India’s Energy Security. 1st ed. London–New York: Routledge, 2009, 241 stran, ISBN 978-0-415-46838-1.

Biografie autora

Hedvika Koďousková
je absolventkou magisterského studia oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době zde působí jako interní doktorandka. Odborně se věnuje problematice energetické bezpečnosti v mezinárodních vztazích se zaměřením na Čínu a na její vliv na stávající globální energetický systém.
Sekce
Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)