Arjan de Haan: How the Aid Industry Works: An Introduction to International Development

  • Monika Brusenbauch Meislová

Abstrakt

Arjan de Haan: How the Aid Industry Works: An Introduction to International Development. 1st ed. Sterling: Kumarian Press, 2009, 237 stran, ISBN 978-1-56549-287-5.

Biografie autora

Monika Brusenbauch Meislová
v roce 2008 ukončila magisterské studium na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde v současné době působí jako interní doktorandka. Dva semestry studovala na zahraničních univerzitách – na Loughborough University ve Velké Británii a na Philipps- -Universität v německém Marburgu. V roce 2007 absolvovala odbornou stáž v Evropském parlamentu. K jejím dlouhodobým výzkumným zájmům patří zahraniční rozvojová spolupráce a problematika nevládních neziskových organizací.
Sekce
Recenze