Analýza role římskokatolické církve při spoluutváření české zahraniční politiky

Petr Kratochvíl


Abstrakt: Tato stať se zabývá otázkou, zda se vzrůstající význam náboženství v mezinárodních vztazích odráží i v rostoucí roli, kterou při formulaci české zahraniční politiky hraje římskokatolická církev. V první polovině stati nejprve stručně prozkoumáme, jakým způsobem je role církve reflektována v klíčových dokumentech české (zahraniční) politiky a jak je zobrazován vztah církve a politiky v českém mediálním diskurzu. Pozornost přitom bude věnována zejména tématické analýze a určení aktérství církve. V druhé polovině se stať zaměří na způsob, jakým se pokouší katolická církev tuto ze svého pohledu nepříznivou situaci změnit. Identifikujeme přitom tři základní strategie, které se nabízejí jako možné reakce církve na její vytlačování z veřejného prostoru a zhodnotíme jejich empirickou přítomnost v českém prostředí.

Klíčová slova: Římskokatolická církev, náboženství, zahraniční politika, Česká republika, vztah církve a státu


Full Text: PDF