Hlavní směry mezinárodního úsilí o posílení globální likvidity po finanční krizi 2008/2009

Petr Sedláček


Abstrakt: Pozornost mezinárodní veřejnosti se v poslední době zaměřila na nejtíživější problém finanční krize 2008/2009 – nedostatek globální likvidity. Využití devizových rezerv sice snížilo tlaky na likviditu, ale to bylo jenom částečně efektivní. Některé země se též musely spoléhat na vnější oficiální financování. Cílem článku je porovnat a analyzovat hlavní zdroje oficiální globální likvidity – devizové rezervy, bilaterální swapové linky centrálních bank, regionální finanční uspořádání a zdroje MMF. K dosažení optimálního výsledku v souvislosti s akumulací devizových rezerv a globální finanční záchranné sítě je potřeba efektivní mezinárodní spolupráce.

Klíčová slova: Globální finanční záchranná síť, bilaterální swapové linky, půjčky od MMF, devizové rezervy, regionální finanční dohody, G20, finanční krize


Full Text: PDF