Hlavní směry mezinárodního úsilí o posílení globální likvidity po finanční krizi 2008/2009

  • Petr Sedláček
Klíčová slova: Globální finanční záchranná síť, bilaterální swapové linky, půjčky od MMF, devizové rezervy, regionální finanční dohody, G20, finanční krize

Abstrakt

Pozornost mezinárodní veřejnosti se v poslední době zaměřila na nejtíživější problém finanční krize 2008/2009 – nedostatek globální likvidity. Využití devizových rezerv sice snížilo tlaky na likviditu, ale to bylo jenom částečně efektivní. Některé země se též musely spoléhat na vnější oficiální financování. Cílem článku je porovnat a analyzovat hlavní zdroje oficiální globální likvidity – devizové rezervy, bilaterální swapové linky centrálních bank, regionální finanční uspořádání a zdroje MMF. K dosažení optimálního výsledku v souvislosti s akumulací devizových rezerv a globální finanční záchranné sítě je potřeba efektivní mezinárodní spolupráce.

Biografie autora

Petr Sedláček

nar. 1950, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde získal v roce 2001 titul doktora. Pracuje v České národní bance, kde se zabývá problematikou Mezinárodního měnového fondu. Od roku 2003 participuje v rámci Evropské unie jako alternát zástupce ČNB na jednáních Podvýboru EFC pro otázky MMF. Je členem skupiny expertů „International Relations Committe-Task Force“ při Evropské centrální bance. Ve své odborné činnosti se soustředí na problematiku finanční architektury a mezinárodních organizací. V roce 2008 vydal v nakladatelství C. H. Beck monografii Mezinárodní měnový fond ve 21. století.

Sekce
Konzultace