Lukáš Hoder: Transatlantické vztahy v době krize: Hegemonie USA a emancipace Evropy po 11. září 2001

  • Kryštof Kozák

Abstract

Lukáš Hoder: Transatlantické vztahy v době krize: Hegemonie USA a emancipace Evropy po 11. září 2001. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav – Masarykova univerzita, 2009, 159 stran, ISBN 978-80-210-5059-4, signatura knihovny ÚMV De 56 793.

Author Biography

Kryštof Kozák

 

 

Section
Book Reviews