Kultura jako faktor politického života v islámských společnostech arabských zemí

Irena Blehová


Abstrakt: Při studiu života společnosti, tedy i politických jevů a mezinárodních vztahů, je třeba vzít v úvahu všechny působící faktory. Kultura je jednou ze základních determinant jakéhokoli sociálního života. Bez znalosti a pochopení kultury určitého společenství nelze plně pochopit a porozumět jeho vnitřnímu uspořádání, vazbám mezi jeho jednotlivými strukturami, procesům, k nimž uvnitř dochází, a následně pak ani chování tohoto společenství (popřípadě jeho jednotlivých členů) navenek vůči ostatním společenstvím a jiným účastníkům mezinárodního života.Stať uvádí vybrané prvky kulturního systému islámských společností arabských zemí, které poskytují vysvětlující informace k některým jevům, s nimiž se setkáváme v zemích Středního východu - sebevražedné útoky islámských radikálů a jiné projevy násilí, neústupnost při jednání a neochota přijímat kompromisní řešení a další. Pozornost je věnována vybraným tradičním hodnotám arabské společnosti a islámu jako dominantnímu náboženství tohoto regionu.


Full Text: PDF