Organizovaný zločin ze Středního východu a Česká republika

  • Miroslav Nožina

Abstrakt

Organizovaný zločin ze Středního východu, někdy velmi zjednodušeně označovaný jako "arabský", nepřitahuje tolik pozornosti jako např. čínský, italský či ruský organizovaný zločin. Přesto zejména v souvislosti s jeho napojením na ilegální migraci, obchod s drogami a terorismus jde o velmi nebezpečný bezpečnostní fenomén.Česká republika se stala jednou z křižovatek arabského organizovaného zločinu v Evropě. Mnoho etnických Arabů žilo v Československu před rokem 1989 díky dobrým kontaktům bývalého komunistického režimu s arabskými zeměmi. Někteří z nich, často již čeští občané, vytvořili buňky, které napomohly skupinám arabského organizovaného zločinu penetrovat do ČR již od počátku 90. let. Arabové se angažují v pašování hašiše a marihuany ze severní Afriky a z Blízkého východu a v posledních dvou až třech letech rovněž v obchodě s heroinem. Jsou aktivní v obchodě se zbraněmi, v ilegální migraci a ve finančních podvodech. Arabské podsvětí v Čechách má kontakty s některými fundamentalistickými teroristickými organizacemi, jako jsou alžírská FIS, GIA, Fronta pro osvobození Palestiny, Hizballáh, al-Fatah. Jejich zvýšená aktivita byla zaznamenána v souvislosti se zahájením vysílání Rádia Svobodná Evropa z České republiky do Íránu a do Iráku. Stať vymezuje roli České republiky v sítích arabského organizovaného zločinu, odhaduje budoucí trendy a vývoj v českém kriminálním podsvětí a dopad aktivit arabského organizovaného zločinu na českou ekonomiku a společnost.

Biografie autora

Miroslav Nožina
nar. 1962, na Filozofické fakultě Univerzity T. G. Masaryka v Brně vystudoval obor etnologie. Poté působil v Orientálním ústavu ČSAV a jako novinář. V současné době je zaměstnán v Ústavu mezinárodních vztahů. Věnuje se zvláště problematice mezinárodního šíření sociálně patologických jevů a problematice jihovýchodní Asie.
Sekce
Stati