Geopolitika na pomezí geografie a mezinárodních vztahů. Mezi prostorem intersubjektivním a objektivním

  • Jan Kofroň
Klíčová slova: Geopolitika, mezinárodní vztahy, geografie, realismus, moc, kritická geopolitika, prostor

Abstrakt

Cílem článku je poukázat na výrazný rozdíl v pojímání geopolitiky a prostoru obecně v oboru geografie a mezinárodních vztahů. Zatímco v mezinárodních vztazích se s prostorem (zejména v případě neorealistů) pracuje jako s materiální, objektivně existující entitou, geografie se od tohoto pohledu odklonila směrem k pojímání prostoru jako intersubjektivní entity. Z toho také plyne, že v případě neorealistů dochází k určitému oživení klasické geopolitiky, či alespoň některých jejích východisek. Naopak současní geografové se staví ostře kriticky proti (neo)klasické geopolitice, kterou považují za potenciálně nebezpečnou ve smyslu ospravedlňování násilného diskurzu mezinárodní politiky. Otázkou je, zda geografické přehlížení objektivního prostoru na úkor prostoru intersubjektivního nepodkopává praktickou intervenční schopnost kritické geopolitiky.

Biografie autora

Jan Kofroň
nar. 1984, je absolventem geografie na Přírodovědecké fakultě UK. V současnosti je interním doktorandem tamtéž v oboru regionální a politické geografie. Zabývá se teoriemi mezinárodních vztahů s důrazem na neorealismus, dále geopolitikou a otázkami vojenství, zejména pak s důrazem na konvenční bojovou činnost a její vztah k fyzickému prostoru. V poslední době se zabývá možnostmi aplikace  kvalitativních  metod  (případových  a  komparativních  studií)  užívaných  v  mezinárodních vztazích pro potřeby pozitivního geografického výzkumu.
Sekce
Konzultace