Pierre P. Lizée: A Whole New World: Reinventing International Studies for the Post-Western World

  • Miroslav Jurásek

Abstrakt

Pierre P. Lizée: A Whole New World: Reinventing International Studies for the Post-Western World. 1 st ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, 250 stran, ISBN 978-0-230-28039-7.

Biografie autora

Miroslav Jurásek
nar. 1976, vystudoval nejdříve hospodářskou politiku a správu na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava, poté obor španělský jazyk a literatura – historie se specializací na mezinárodní vztahy a dějiny evropské integrace na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2003 absolvoval roční studijní stáž na Universidade da Coruña ve Španělsku. V současné době je odborným asistentem na Vysoké škole finanční a správní v Praze a interním doktorandem ve Středisku mezinárodní studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
Sekce
Recenze