General's Time

  • Ján Zvada

Abstract

Jan Gerhard, Generálov čas, Vydavatelstvo politickej literatúry, Bratislava 1966, 663 str.
Section
Book Reviews and Information on Books