Contribution to the Study of the World Socialist System

  • Václav Kotyk

Abstract

Květa Kořalková, Vytváření systému dvoustranných spojeneckých smluv mezi evropskými socialistickými zeměmi (1943 - 1949), Rozpravy ČSAV, roč. 76, sešit 3, Praha 1966, 80 str.
Section
Book Reviews and Information on Books