Gerald McCann – Stephen McCloskey: Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií

  • Linda Piknerová

Abstract

Gerald McCann – Stephen McCloskey: Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií. 1. vydanie. Bratislava: Nadácia Pontis, 2011, 226 stran, ISBN 978-80-968229-3-4.

Author Biography

Linda Piknerová

 

 

Section
Book Reviews