A Book Devoted to the Present Time

  • Václav Kotyk

Abstract

Jaroslav šedivý, Politika a vzťahy, ZSSR v československej zahraničnopolitickej orientácii, Epocha, Bratislava 1969 233 str.
Section
Book Reviews and Information on Books