Rozporný teoretik mocenské rovnováhy

  • Vladimír Soják

Abstrakt

Hans J. Morgenthau, Politics among Nations, New York 1967, 4. vydání, str. 615.
Sekce
Recenze a zprávy o knihách