Culture and International Relations

  • Václav Kotyk

Abstract

Zuzana Lehmannová: Kulturní dimenze mezinárodních vztahů. Výzkumné studie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, 1999, číslo 1, Praha, 1999, ISBN 80-7079-850-5.

Author Biography

Václav Kotyk

 

 

Section
Book Reviews