Werner Weidenfeld (ed.): Shaping Change - Strategies of Transformation. Results of the International Survey

  • Radka Havlová

Abstrakt

Werner Weidenfeld (ed.): Shaping Change - Strategies of Transformation. Results of the International Survey. Carl Bertelsmann Prize. 1. Aufl. Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2001, 228 stran, ISBN 3-89204-586-0.

Biografie autora

Radka Havlová
nar. 1975, absolventka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (politologie, mezinárodní vztahy) a Vysoké školy ekonomické v Praze (mezinárodní politika a diplomacie, psychologie), v současné době interní doktorandka na VŠE. Zabývá se zejména oblastí Blízkého východu, problematikou kultury a etnických konfliktů v mezinárodních vztazích a otázkami rozšíření Evropské unie.
Sekce
Recenze