A Useful Publication on the European Integration

  • Vladimír Leška

Abstract

Geneze a současnost evropské integrace. Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborný redaktor Zdeněk Veselý. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, 312 stran, Acta Oeconomica Pragensia, ročník 8, číslo 5, ISSN 0572-3043

Author Biography

Vladimír Leška

 

 

Section
Book Reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>