Lubor Lacina – Antonín Rusek a kolektiv: Evropská unie: trendy, příležitosti, rizika

  • Jan Hřích

Abstract

Lubor Lacina – Antonín Rusek a kolektiv: Evropská unie: trendy, příležitosti, rizika. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 260 stran, ISBN 978-80-7380-077-2, signatura knihovny ÚMV 54 350.

Author Biography

Jan Hřích

 

 

Section
Book Reviews

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3