We and European Security and a Defence Policy

  • Antonín Rašek

Abstract

Radek Khol /ed./: Česká republika a Evropská bezpečnostní a obranná politika. 1. vydání. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, 76 stran, ISBN 80-85864-99-1.

Author Biography

Antonín Rašek

 

 

Section
Book Reviews