Debata medzi postrozvojom a jeho kritikou

Tomáš Profant


Abstrakt: Na poli rozvojových studií se odehrává důležitá debata mezi postrozvojovými kritiky a jejich oponenty. Článek prezentuje tuto debatu a zaměřuje se na problematiku neopopulismu, konkrétně na témata romantizace, esencializace, úplného odmítání moderních technologií a kulturního relativismu. Dále se zabývá problémem homogenizace rozvojového diskurzu, „rozvojové“ praxe a jednání (agency). Oponuje námitkám z praxe, že postrozvojová kritika ignoruje změny v „rozvoji“ a že se věnuje překonaným rozvojovým diskurzům namísto současných diskurzů globalizace. Nakonec článek reaguje na kritiku politické orientace postrozvojového přístupu, která se dotýká podobnosti s neoliberalismem, kvantifikace a používání statistických indikátorů či vlastní normativity. V závěru odpovídá na otázku, zda je smysluplné se postrozvojovou kritikou zaobírat a zda je tato kritika ve světle představené debaty udržitelná.

Klíčová slova: postrozvoj, rozvoj, diskurz, moc, neopopulizmus


Full Text: PDF