Kauza pašovania orgánov v Kosove: Iniciatívy, zlyhania a nové možnosti medzinárodného spoločenstva

  • Michal Hrušík
Klíčová slova: Kosovo, UÇK, medzinárodné spoločenstvo, obchod s orgánmi, vyšetrovanie, ICTY, UNMIK, EULEX, chránený svedok

Abstrakt

Po odchodu srbských jednotek z území Kosova v druhé polovině roku 1999 se Kosovo na určitou dobu stává nestabilním územím, kde se neformálním vládcem s fakticky neomezenými pravomocemi stává UÇK. V posledních dvou letech se přitom objevilo několik původně utajených zpráv, vypracovaných různými mezinárodními institucemi, které naznačují, že vysocí představitelé UÇK a dnešní čelní kosovští politici byli zapojeni do ilegálního obchodu s orgány srbských zajatců. Během neoficiálního vyšetřování kauzy vyplulo na povrch poměrně mnoho nejasností a kontroverzí, které ukazují pasivitu a možný oportunismus relevantních institucí mezinárodního společenství. Souvisejícím dlouhodobým problémem byla též nedbalost při ochraně klíčových utajených svědků. Zpráva Dicka Martyho a následné založení speciálního vyšetřovacího týmu EULEX pod vedením Clinta Williamsona však dávají jistou naději, že vyšetřování přinese konkrétní výsledky a případ bude legitimně uzavřen.

Biografie autora

Michal Hrušík
nar. 1984, absolvoval doktorandské studium v Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením prof. Pavla Barši, Ph.D. V disertační práci se věnoval vlivu mezinárodního  společenství  na  etnické  konflikty  v  prostoru  západního  Balkánu  a  procesům  budování státu v tomto regionu. Během studia absolvoval například stáž v Mezinárodním trestním tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu, na Třetím teritoriálním odboru Ministerstva zahraničních věcí SR či za podpory Rady pro mezinárodní vztahy studijní pobyt v Kosovu a Makedonii. Později pracoval jako programový koordinátor v Nadaci Pontis a vedl kurz balkánských studií na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě i na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. Spravuje webové stránky balkan.mzf.cz.
Sekce
Konzultace