Barma: Na cestě k „asijské demokracii“?

  • Miroslav Nožina
Klíčová slova: Barma, Myanmar, asijská demokracie, vojenská junta, reformy, demokratická opozice, etnické hnutí

Abstrakt

Hlavním cílem transformovaného vojenskopolitického bloku v Barmě je vytvořit zde „asijskou demokracii“ a nadále kontrolovat politický a ekonomický život v zemi. Pro tento účel si přizpůsobil ústavu, zorganizoval všeobecné volby, ustavil národní a státní parlamenty a rovněž novou vládu. Hlavními pilíři jeho současné moci jsou prezidentský úřad, parlamenty, armáda a provládní Strana solidarity a rozvoje svazu. Opoziční hnutí je slabé a roztříštěné. Rovněž hnutí etnických menšin není schopné vytvořit společnou politickou platformu na národní úrovni. Za této situace je těžké očekávat radikální změny politického vývoje v Barmě. Dominance transformovaného vojenskopolitického bloku zde bude pokračovat.

Biografie autora

Miroslav Nožina
nar. 1962, vystudoval etnologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působil v Orientálním ústavu ČAV a jako novinář. Od roku 1991 je vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Věnuje se problematice pevninské jihovýchodní Asie a otázkám nevojenské bezpečnosti. Externě přednáší na Metropolitní univerzitě Praha.
Sekce
Konzultace