Barma: Na cestě k „asijské demokracii“?

Miroslav Nožina


Abstrakt: Hlavním cílem transformovaného vojenskopolitického bloku v Barmě je vytvořit zde „asijskou demokracii“ a nadále kontrolovat politický a ekonomický život v zemi. Pro tento účel si přizpůsobil ústavu, zorganizoval všeobecné volby, ustavil národní a státní parlamenty a rovněž novou vládu. Hlavními pilíři jeho současné moci jsou prezidentský úřad, parlamenty, armáda a provládní Strana solidarity a rozvoje svazu. Opoziční hnutí je slabé a roztříštěné. Rovněž hnutí etnických menšin není schopné vytvořit společnou politickou platformu na národní úrovni. Za této situace je těžké očekávat radikální změny politického vývoje v Barmě. Dominance transformovaného vojenskopolitického bloku zde bude pokračovat.

Klíčová slova: Barma, Myanmar, asijská demokracie, vojenská junta, reformy, demokratická opozice, etnické hnutí


Full Text: PDF