Vnější migrační vládnutí Evropské unie

  • Jaroslava Gahurová
Klíčová slova: Evropská unie, vnější migrační politika, Globální přístup k migraci, třetí země, Východní partnerství, Evropská sousedská politika

Abstrakt

Konzultace zkoumá vnější migrační vládnutí v oblasti vnější migrační politiky Evropské unie. Vnější migrační politiku charakterizuje naplňování koncepčního rámce, Globálního přístupu k migraci, jenž je založen na integraci problematiky migrace do vnějších vztahů EU a na posílení spolupráce s partnerskými zeměmi. Cílem článku je empiricky popsat podobu vnějšího migračního vládnutí EU na čtyřech zkoumaných platformách spolupráce: Evropské politice sousedství, Evropsko-africkém procesu pro migraci a rozvoj, Východním partnerství a Pražském procesu. Konzultace dochází k závěru, že ačkoliv poslední vývoj směřuje k preferenci boje proti nelegální migraci v bezprostředním sousedství EU, dynamicky se vyvíjejí i vzdálenější, regionální platformy spolupráce, představující vyvážené, horizontální partnerství, řízené principy Globálního přístupu k migraci.

Biografie autora

Jaroslava Gahurová
nar. 1982, absolvovala bakalářské studium politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský titul získala na Fakultě sociálních studií Helsinské univerzity. Nedávno ukončila doktorandský program politologie v Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší kurz Národy a migrace. Od roku 2007 pracuje na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, kde se zabývá vnějším rozměrem migrační politiky EU.
Sekce
Konzultace