Vnější migrační vládnutí Evropské unie

Jaroslava Gahurová


Abstrakt: Konzultace zkoumá vnější migrační vládnutí v oblasti vnější migrační politiky Evropské unie. Vnější migrační politiku charakterizuje naplňování koncepčního rámce, Globálního přístupu k migraci, jenž je založen na integraci problematiky migrace do vnějších vztahů EU a na posílení spolupráce s partnerskými zeměmi. Cílem článku je empiricky popsat podobu vnějšího migračního vládnutí EU na čtyřech zkoumaných platformách spolupráce: Evropské politice sousedství, Evropsko-africkém procesu pro migraci a rozvoj, Východním partnerství a Pražském procesu. Konzultace dochází k závěru, že ačkoliv poslední vývoj směřuje k preferenci boje proti nelegální migraci v bezprostředním sousedství EU, dynamicky se vyvíjejí i vzdálenější, regionální platformy spolupráce, představující vyvážené, horizontální partnerství, řízené principy Globálního přístupu k migraci.

Klíčová slova: Evropská unie, vnější migrační politika, Globální přístup k migraci, třetí země, Východní partnerství, Evropská sousedská politika


Full Text: PDF