Útočná taktika Kurdské strany pracujících v Turecku v letech 2004–2011

Tomáš Kaválek


Abstrakt: Hlavní představitel kurdského nacionalismu v Turecku, Kurdská strana pracujících (PKK), obnovila svoji násilnou činnost ukončením téměř pětiletého příměří v roce 2004. Podoba jejího ozbrojeného zápasu se v mnohém odlišuje od předchozího období 1984–1999. V posledních letech nabírá kurdská otázka v Turecku opět na dynamice a množí se i násilí s ní spojené. Předložená případová studie si klade za cíl analyzovat útočnou taktiku PKK při jejím ozbrojeném zápasu v Turecku v období 2004 až 2011. Činnost PKK je zasazena do konceptu povstání (insurgency). Analýza se soustředí na deskripci a interpretaci podoby útočných operací provedených PKK. Na základě analýzy operační úrovně činnosti PKK jsou identifikovány prosazované povstalecké taktiky. PKK prosazuje a umně kombinuje všechny čtyři klasické povstalecké taktiky, a to provokaci, zastrašení, prodlužování a vyčerpání. Klíčové jsou zejména taktiky provokace a zastrašení. Na pozadí kampaně PKK je patrné pečlivé plánování a načasování operací, přičemž skupina dbá na získávání a udržování lidové podpory.

Klíčová slova: Kurdská strana pracujících, Kurdové, PKK, povstání, povstalectví, taktika, Turecko


Full Text: PDF