Útočná taktika Kurdské strany pracujících v Turecku v letech 2004–2011

  • Tomáš Kaválek
Klíčová slova: Kurdská strana pracujících, Kurdové, PKK, povstání, povstalectví, taktika, Turecko

Abstrakt

Hlavní představitel kurdského nacionalismu v Turecku, Kurdská strana pracujících (PKK), obnovila svoji násilnou činnost ukončením téměř pětiletého příměří v roce 2004. Podoba jejího ozbrojeného zápasu se v mnohém odlišuje od předchozího období 1984–1999. V posledních letech nabírá kurdská otázka v Turecku opět na dynamice a množí se i násilí s ní spojené. Předložená případová studie si klade za cíl analyzovat útočnou taktiku PKK při jejím ozbrojeném zápasu v Turecku v období 2004 až 2011. Činnost PKK je zasazena do konceptu povstání (insurgency). Analýza se soustředí na deskripci a interpretaci podoby útočných operací provedených PKK. Na základě analýzy operační úrovně činnosti PKK jsou identifikovány prosazované povstalecké taktiky. PKK prosazuje a umně kombinuje všechny čtyři klasické povstalecké taktiky, a to provokaci, zastrašení, prodlužování a vyčerpání. Klíčové jsou zejména taktiky provokace a zastrašení. Na pozadí kampaně PKK je patrné pečlivé plánování a načasování operací, přičemž skupina dbá na získávání a udržování lidové podpory.

Biografie autora

Tomáš Kaválek
nar. 1990, vystudoval obory politologie a bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti studuje tamtéž magisterský program bezpečnostní a strategická studia. V roce 2012 absolvoval semestrální studijní pobyt na Marmara University v Istanbulu. Působí také jako redaktor Studentského portálu (ne)jen o bezpečnosti – Sekuriťáci.cz. Specializuje se na oblast Blízkého východu a tematicky na soudobé ozbrojené konflikty a různé druhy nestátního ozbrojeného násilí.
Sekce
Konzultace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)