Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta

  • Jan Adamec

Abstrakt

Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta. 1. vydání, Praha: Academia, ÚSTR, 2012, 360 stran, ISBN 978-80-200-2198-4 (Academia), ISBN 978-80-87211-67-0 (ÚSTR).

Biografie autora

Jan Adamec
nar. 1978, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kombinaci historie – politologie se specializací na dějiny východní Evropy a SSSR po roce 1945. V roce 2002 obhájil diplomovou práci Vnitropolitický vývoj v Maďarsku od března do prosince 1956 ve světle sovětských dokumentů. V současnosti studuje postgraduálně nejnovější dějiny na FF UK a historii na Středoevropské univerzitě CEU. Mezi další oblasti jeho výzkumu patří dějiny SSSR v chruščovovském období a problematika sovětizace východní Evropy. Na Pražském webu pro studenou válku (PWSV) rediguje rubriku Ruská sekce.
Sekce
Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)