Robert Conquest: Velký teror: Nové zhodnocení

  • Jan Adamec

Abstrakt

Robert Conquest: Velký teror: Nové zhodnocení. 1. vydání. Praha: Academia, 2012, 811 stran, ISBN 978-80-200-2078-9 (signatura knihovny ÚMV 59 533).

Biografie autora

Jan Adamec
nar. 1978, vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii a politologii, specializoval se na dějiny východní Evropy a SSSR po roce 1945. V roce 2002 obhájil diplomovou práci na téma Vnitropolitický vývoj v Maďarsku od března do prosince 1956 ve světle sovětských dokumentů. V současné době studuje postgraduálně nejnovější dějiny na FF UK a historii na Středoevropské univerzitě CEU. Mezi další oblasti jeho výzkumu patří dějiny SSSR v chruščovovském období a problematika sovětizace východní Evropy. V internetovém časopise PWSV rediguje rubriku Ruská sekce.
Sekce
Recenze