Pavel Šturma: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva

  • Zuzana Kalová

Abstract

Pavel Šturma: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002, 311 stran, ISBN 80-246-0305-5.

Author Biography

Zuzana Kalová

 

 

Section
Book Reviews