We are Welcoming a New Magazine for Contemporary History

  • Karel Krátký

Abstract

Soudobé dějiny, 1/1993. Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Praha 1993, 184 stran, ISSN 1210-7050.

Author Biography

Karel Krátký

 

 

Section
Book Reviews