Zahraniční politika Maďarska v historickém kontextu

  • János Rapcsák

Biografie autora

János Rapcsák

je profesorem mezinárodních vztahů na Univerzitě ekonomických věd v Budapešti a členem redakčního kruhu časopisu Mezinárodní vztahy.

Sekce
Stati