Sudetští Němci ve Spolkové republice Německo

  • Andreas Götze

Biografie autora

Andreas Götze

nar. 1965, vystudoval politologii na Svobodné univerzitě v Berlíně. Svou dizertační práci (1994) věnoval problematice česko-německých vztahů. V současné době pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů.

Sekce
Téma k diskuzi

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)