Knihy k recenzi

Časopis Mezinárodní vztahy publikuje recenze knih v oboru mezinárodní vztahy, evropská studia, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní právo, analýza zahraniční politiky, rozvojová studia a dalších příbuzných oblastech.

Výběr recenzované knihy je na uvážení autora recenze. Kniha k recenzi by neměla být starší než tři roky předcházející očekávané publikaci recenze. Další pokyny pro autory recenzí naleznete zde. Autor recenze přijaté k publikaci získává roční předplatné našeho časopisu. Vaše rukopisy recenzí můžete zasílat průběžně na adresu dopita@iir.cz.

Na této stránce zveřejňujeme aktuální seznam recenzních výtisků knih, které sami nabízíme autorům ke zrecenzování. Zde uvedené knihy si může autor/ka po přijetí recenze k publikaci ponechat. Pro zaslání knihy k recenzi kontaktujte editora recenzí Tomáše Dopitu na adrese dopita@iir.cz.

 
Obálka

Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi

Šárka Kolmašová

2016 | Ústav mezinárodních vztahů

Kniha Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi je první komplexní prací o problematice humanitárních intervencí vydanou v České republice. Seznamuje čtenáře s poměrně komplikovaným konceptem, jenž je provázen celou řadou morálních, právních i politických dilemat. Tou nejobecnější otázkou je: Intervenovat vojensky v případě výjimečného humanitárního utrpení?, a pokud ano: Za ...

 
 
Obálka

Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR

Lukáš Tichý a kol.

2017 | Ústav mezinárodních vztahů

Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací na Blízkém východě a v severní Africe, jako je al-Káida a Islámský stát, ale také Kurdská strana pracujících (PKK). Stejně tak je energetika používána jako nástroj zastrašování nebo vydírání, například libanonským hnutím Hizballáh, palestinskou ...

 
 
Obálka

Muslimské bratrstvo v současnosti

Marek Čejka, Jaroslav Bureš, Jan Daniel

2017 | Academia

Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie jeho regionálních odnoží se podrobněji zaměřili na současnost a vyhodnotili dopady vojenského převratu, během něh ož byl svržen egyptský prezident Mursí. Zásadní pozornost věnují těm zemím, kde se Muslimským bratrům či jejich sympatizantům podařilo vytvořit ...

 
 
Obálka

War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea

Jan Eichler

2017 | Palgrave

This book examines and explains the dialectic of war and peace between the outbreak of WWI and the Russian annexation of Crimea in 2014. The theoretical inspiration is built upon Galtung’s concept of negative and positive peace, Aron´s distinction between strategy and diplomacy, and Carr´s theory of periodization. Here, the author compares globalization with the interwar period and ...

 
 
Obálka

Nuclear Asymetry and Deterrence. Theory, policy and history.

Jan Ludvík

2017 | Routledge

This book offers a broader theory of nuclear deterrence and examines the way nuclear and conventional deterrence interact with non-military factors in a series of historical case studies. The existing body of literature largely leans toward the analytical primacy of nuclear deterrence and it is often implicitly assumed that nuclear weapons are so important that, when they are present, ...

 
 
Obálka

Soumrak moci. Od prezidentských paláců k bitevním polím

Naím Moisés

2016 | Vyšehrad

Známý ekonom, někdejší jihoamerický politik, politolog, bývalý editor časopisu Foreign Affairs Moisés Naím opět předkládá mimořádně aktuální knihu, jejíž četba je stejně strhující jako užitečná a mnohdy překvapivá. Vysvětluje, proč získat moc je dnes snazší, ale vykonávat ji obtížnější. Prezidenti, výkonní ředitelé ve finančních službách a ropných společnostech, mezinárodní náboženští ...

 
 
Obálka

Má kapitalismus budoucnost?

Immanuel Wallerstein

2016 | SLON

Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské výzvy. Některé budou vypadat nově, některé docela staře. Mnohé z nich budou doprovázeny nebývalými politickými dilematy s obtížným rozhodováním. V příštích desetiletích se také naskytnou příležitosti k tomu, aby se věci dělaly jinak, než jak to činily předchozí generace. Pětice autorů v této knize na základě svých ...

 
 
Obálka

Britské impérium. Cesta k modernímu světu

Niall Ferguson

2016 | Dokořán

Ferguson líčí historii Britského impéria od 16. do 21. století. Impérium, které v době svého vrcholu ovládalo čtvrtinu světové populace, čtvrtinu zemského povrchu a téměř všechny oceány, se příznivě podepsalo na vývoji Spojených států a Kanady, Indie, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu, východní Asie a Číny. Podle Fergusona impérium neožebračovalo národy, které se ocitly pod jeho ...

 
 
Obálka

Moc a zájmy v mezinárodním systému - Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích

Pavel Pšeja, Petr Suchý, Zdeněk Kříž

2016 | Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha kolektivu autorů z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je v českém prostředí unikátní publikací, která nabízí souborný vhled do hlavních oblastí oboru mezinárodní vztahy. V celkem devíti kapitolách čtenářům předkládá komplexní přehled hlavních konceptů, typů aktérů a témat, jež jsou určující jak pro reálné dění ve světě, ...

 
 
Obálka

Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba

Roger Scruton

2016 | Barrister & Principal, o.p.s.

Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní západní občané ze Západu neutíkají, 70 procent světových utečenců jsou muslimové prchající z míst, kde je oficiální doktrínou jejich náboženství. Všichni tito utečenci ...

 
 
Obálka

Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů. Aktéři, podmínky vzniku a fungování

Nikola Klímová, Lenka Kudláčková, Šárka Waisová

2016 | Libri, Západočeská univerzita v Plzni

Šest případových studií, na nichž je testována koexistence environmentální spolupráce s politickým konfliktem (Indie-Pákistán, Korea-Korea, Arménie-Ázerbájdžán, Čína-Taiwan, Thajsko-Kambodža a Palestina-Izrael). Navzdory rostoucímu počtu projektů deklarujících využití environmentální spolupráce jako nástroje transformace a řešení konfliktů se autorky domnívají, že podmínky vzniku ...

 
 
Obálka

Islámský stát - Blízký východ na konci časů

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský

2016 | Academia

Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu či spíše brutální podobu islamizace extremismu? A z jaké perspektivy se nejlépe dobereme odpovědi? V kontextu IS ...

 
 
Obálka

Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?

Petr Kaniok

2016 | Mezinárodní politologický ústav

Publikace „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?“ se zabývá rolí, kterou parlamenty členských zemí EU měly a mají jako kolektivní aktér politického systému EU. Publikace vysvětluje historický vývoj tohoto aktérství a poté cílí na jeho současnou podobu. V této souvislosti studie analyzuje využití instrumentů, jež parlamenty dostaly k dispozici ...

 
 
Obálka

O přistěhovalectví a uprchlících

Michael Dummett

2016 | Filosofia

Michael Dummett se v knize srozumitelnou formou vyrovnává s typickými argumenty odpůrců imigrace (uprchlíci jako kulturní a ekonomická hrozba, přelidnění atd.) a nabízí přístup založený na povinnosti státu pomáhat druhým v nouzi, právu na útočiště a zachování lidské důstojnosti potřebných. Byť Dummett neupírá státům právo odmítat cizince, ukazuje na konkrétních příkladech, že uplatnění ...

 
 
Obálka

Zahraniční politika Slovinska

Ladislav Cabada, Hana Hlaváčková

2016 | Libri

Kniha se zaměřuje na etablování Slovinska jako samostatného aktéra mezinárodních vztahů po jeho vystoupení z jugoslávské federace. Analýza sleduje procesy formulování a prosazování zahraniční politiky státu téměř v reálném čase, bez historických nánosů a zkreslení. V dílčích kapitolách se soustředí na proces vzniku státu, jeho začleňování do mezinárodních organizací, evropeizaci, vztahy se ...

 
 
Obálka

Liberální demokracie (ne)rozumu: Popper a ti druzí v analýze metafor

Ondřej Stulík

2016 | Centrum pro studium demokracie a kultury

Ústředním tématem knihy je analýza sociální filosofie K. R. Poppera a vybraných zástupců tzv. rakouské libertariánské školy, tj. Ludwiga von Misese, Friedricha Augusta von Hayeka a Murraye Newtona Rothbarda, a to konkrétně v otázce demokracie a jejího hodnotového či procesuálního ukotvení. Analýza je vedena z pozice sociální vědy, přístupem kombinujícím fenomenologii a sociologickou ...

 
 
Obálka

Euroskepticismus ve střední Evropě

Pavel Hynčica, Pavel Maškarinec

2016 | Academia

Předmětem zájmu publikace je tematika euroskepticismu ve státech střední Evropy, konkrétně ve dvou německy mluvících zemích a čtyřech zemích, jež tvoří neformální politické uskupení Visegrádská čtyřka. Pozornost je věnována stranickému euroskepticismu, který má své postavení v každém ze sledovaných států. Ve stranických systémech jednotlivých zemí střední Evropy mají vliv politické strany ...

 
 
Obálka

Kterak Západ zbloudil

Dambisa Moyo

2015 | Academia

Výstižná a čtivá zpráva o současném úpadku hospodářské nadvlády Západu. Jak kvůli chybné hospodářské politice v uplynulých padesáti letech nejvyspělejší a nejbohatší státy světa promarnily své dominantní postavení? Podle ekonomky D. Moyové jsou příčiny hospodářského úpadku tři: za prvé západní svět většinu kapitálu investoval špatně, za druhé pracovní síla na Západě příliš zdražila ...

 
 
Obálka

Konečná stanice Islámský stát?

Rainer Hermann

2016 | Academia

Čtiv ě a p ř i t o m zasvěcen ě odhal u j e islamolog a dlouhol e t ý k o r esponden t dení k u Fr ankfu r t er Allgemein e Zeitun g z  Blízkéh o  východ u  p o zad í vzni ku a expan z e tz v . Islám s kéh o  s t á t u v  Sýri i a  Irá k u . Sv o u analýz u zasaz u j e do k on t ext u r ozpad u ...

 
 
Obálka

Stíny minaretů

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.)

2016 | Academia

Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění dokážeme jen stěží představit. Pře o toto velké nadosobní téma přitahují dnes svou naléhavostí a nezřídka i vyhroceností pozornost ...

 
 
Obálka

Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti

Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant (eds.)

2016 | Ústav mezinárodních vztahů

Československo nikdy nemělo kolonie. A přesto na Afriku, Asii a Latinskou Ameriku, ve kterých žije většina obyvatel planety, často pohlížíme očima bývalých kolonizátorů jako na zaostalé regiony a zdroje globálních problémů. Autoři a autorky této mezioborové knihy vás seznámí s kritickými přístupy ke společnostem, kulturám, náboženství, politice, hospodářství, genderovým vztahům nebo ...

 
 
Obálka

Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí

Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová

2015 | Ústav mezinárodních vztahů

Kniha Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí je první publikací svého druhu, která nabízí unikátní a komplexní analýzu členství ČR v mezinárodních organizacích. Česká republika je členem několika stovek mezinárodních organizací a režimů, které se věnují nepřebernému množství oblastí činností a aktivit. Členství v mezinárodních organizacích nabízí České ...

 
 
Obálka

Machiavelliho Vladař. Nové umění politiky

Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka

2015 | Oikoymenh

Podrobnými, avšak přehledně podanými interpretacemi osmi vybraných kapitol Vladaře svazek umožňuje seznámení s Machiavelliho svébytným politickým myšlením i se současným stavem bádání. Rozbory se věnují ústředním motivům spisu, jako je moc, politická inovace, republikánství, sláva, role rádce, dějiny, fortuna a virtù. Autory textů jsou L. Gerbier, P. Larivaille, Ch. Lazzeri, R. Damien, ...

 
 
Obálka

Cesty k emancipaci

Pavel Barša

2015 | Academia

Tato kniha rozlišuje tři cesty k emancipaci – existenciální revoltu, politickou revoluci a občanské jednání. V prvních dvou lze najít mnoho podnětného, jakmile se však jedna nebo druhá začne představovat jako jediná a o sobě dostatečná odpověď na otázku lidské emancipace, ústí do opaku toho, co slibuje. První uvrhává člověka do osamělé bezmoci tragického hrdiny, druhá ho podrobuje ...

 
 
Obálka

Hegemonie a socialistická strategie

Ernesto Laclau, Chantal Mouffe

2014 | Karolinum

Kniha Hegemonie a socialistická strategie se dostává do rukou českým čtenářům a čtenářkám téměř třicet let po svém prvním vydání v roce 1985. Levicové myšlení, jak tvrdí sami autoři, stálo tehdy na křižovatce a vyžadovalo přehodnocení svých klíčových pojmů: představy ekonomického determinismu, proletariátu jako privilegovaného aktéra dějin, revoluce, antagonismu, významu nahodilosti. ...

 
 
Obálka

Demokracie v postliberální konstelaci

Znoj Milan, Jan Bíba, Jana Vargovčíková

2015 | Karolinum

Zdá se, že v současné době prožíváme krizi liberální demokracie. Symptomy jsou nepřehlédnutelné: pokles volební účasti, nebývalá schopnost oligarchií využívat fungování státu ve svůj prospěch, vlády tvrdošíjně prosazující neoliberální reformy i přes vytrvalý odpor občanů, odumírání sociálního státu a v neposlední řadě úspěch nového populismu pravice. V této knize se hledá protilék. ...

 
 
Obálka

Zrození suveréna

Vojtěch Belling

2014 | Centrum pro studium demokracie a kultury

Jen málo pojmů politické a právní teorie je v odborné literatuře i každodenní politické debatě tak nadužívaných a zneužívaných jako pojem suverenity. V souvislosti s nadnárodní integrací a erozí moderní státnosti se hovoří o oslabování, sdílení, přenášení či dokonce úplném konci suverenity. Pro jedny je suverenita cílem o sobě, který je třeba hájit za každou cenu, pro jiné je naopak ...

 
 
China´s Comeback in Former Eastern Europe

China’s Comeback in Former Eastern Europe: No Longer Comrades, Not Yet Strategic Partners

Rudolf Fürst, Filip Tesař (eds.)

2013 | Ústav mezinárodních vztahů

The process of post-communist transformation in the former Eastern Europe as well as in China definitely ended the quasi-ideological ties between the two sides that were based in their previously existing non-coherent and doctrinaire “comradeship”, and eventually opened up for them a new postideological era of more truly defined relations which lie primarily in national material ...