Časopis Mezinárodní vztahy publikuje recenze knih v oboru mezinárodní vztahy, evropská studia, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní právo, analýza zahraniční politiky, rozvojová studia a dalších příbuzných oblastech.


Výběr recenzované knihy je na uvážení autora recenze. Kniha k recenzi by neměla být starší než tři roky předcházející očekávané publikaci recenze. Další pokyny pro autory recenzí naleznete zde. Autor recenze přijaté k publikaci získává roční předplatné našeho časopisu. Vaše rukopisy recenzí můžete zasílat průběžně na adresu osullivan@iir.cz.


Na této stránce zveřejňujeme aktuální seznam recenzních výtisků knih, které sami nabízíme autorům ke zrecenzování. Zde uvedené knihy si může autor/ka po přijetí recenze k publikaci ponechat. Pro zaslání knihy k recenzi kontaktujte editorku recenzí Mílu O'Sullivan na adrese osullivan@iir.cz. 

 
Obrázek obálky

Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku

Hynek Melichar

2017 | Barrister & Principal

V českém prostředí je severoirský konflikt poměrně málo zpracovaným tématem. Kniha proto v rámci české politologie a příbuzných oborů představuje originální příspěvek a klade si za cíl tuto mezeru zaplnit. Hynek Melichar představuje jednotlivé aktéry ...

 
 
Obrázek obálky

Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize?

Magdalena Fiřtová, Jan Hornát, Jana Sehnálková (eds.)

2017 | Karolinum

Vdechnul Barack Obama v úřadu prezidenta Spojených států amerických (2009–2017) život svým vizím? Stal se tím, na koho aspiroval, tedy transformačním prezidentem, který vlije čerstvou krev do žil frustrované americké společnosti a naplní tím její pot ...

 
 
Obrázek obálky

Ruská agrese proti Ukrajině

Jan Šír a kol.

2017 | Karolinum

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice součas ...

 
 
Obrázek obálky

Geopolitika Ruska

Oskar Krejčí

2017 | Professional Publishing

Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyje ...

 
 
Obrázek obálky

Fenomén terorismus: česká perspektiva

Ondřej Filipec

2017 | Univerzita Palackého v Olomouci

Terorismus představuje významnou hrozbu národní i mezinárodní bezpečnosti a již několik let se stává velice diskutovaným tématem také v České republice. Tato publikace přináší hlubší vhled do problematiky terorismu v jeho rozmanitých dimenzích, které ...

 
 
Obrázek obálky

Eseje a studie o diplomacii a politice

Jiří Gruša

2017 | Barrister & Principal

V esejích, projevech a dalších textech v tomto svazku Jiří Gruša, jako český velvyslanec, ministr, posléze i ředitel Diplomatické akademie ve Vídni, komentuje Evropu po pádu železné opony a její výzvy. Nabízí jedinečně mnohostranný a zasvěcený pohled ...

 
 
Obrázek obálky

Islámský stát. Cesta k moci

A. Gerges Fawaz

2017 | Vyšehrad s.r.o.

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky islámského státu Gerges sleduj ...

 
 
Obrázek obálky

Jezídové - komunita na útěku

Karel Černý

2017 | Nakladatelství Lidové noviny

Jednou z nejdramatičtějších událostí Blízkého východu posledních let byl útěk statisíců civilistů, kteří v roce 2014 na severu Iráku prchali před postupujícími jednotkami tzv. Islámského státu. Mezi uprchlickými skupinami byli také příslušníci nábože ...

 
 
Obrázek obálky

Exodus. Jak migrace mění náš svět

Paul Collier

2017 | Libri

Migrace je jednou z nejnaléhavějších a nejkontroverznějších otázek naší doby – vehementně diskutovaná, prodchnutá ideologií, hluboce rozdělující. Komu by mělo být dovoleno migrovat a komu ne? Jaké jsou argumenty pro a proti omezování počtu imigrantů? ...

 
 
Obrázek obálky

Obrana liberálního vzdělání

Fareed Zakaria

2017 | Academia

Politici nejen ve Spojených státech a na Západě, ale například i v Japonsku projevují v posledních letech obavy z toho, že mnoho mladých lidí studuje obory, které jsou, stručně řečeno, nepraktické. Důsledkem je spor o podobu vysokoškolského vzdělání ...

 
 
Obrázek obálky

Velký regres. Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška

Heinrich Geiselberger (ed.)

2017 | Rybka Publishers

V knize Velký regres, vycházející souběžně ve třinácti jazycích, sedmnáct intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů, z nichž mnozí jsou české veřejnosti známi (například nedávno zesnulý Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek nebo Václav Běloh ...

 
 
Obrázek obálky

Cizinci před branami

Zygmunt Bauman

2017 | Broken Books

Známý sociolog Zygmunt Bauman (1925 – 2017) se ve své poslední knize věnuje tématu uprchlické krize. Na pozadí současné situace analyzuje původ a dopady morání paniky, ukazuje, jak politici zneužívají strachu obyvatel a dochází k závěru, že bychom se ...

 
 
Obrázek obálky

Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie

Rudolf Kučera

2017 | Univerzita J. E. Purkyně

Vznik a vývoj islamistické ideologie je pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se nejedná o jaké ...

 
 
Obrázek obálky

Informační válka

Karel Řehka

2017 | Academia

Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejic ...

 
 
Obrázek obálky

Přes Skalisté hory. Jak geografie určuje roli Ameriky ve světě

Robert D. Kaplan

2017 | Bourdon

Kniha představuje svébytnou meditaci na téma Spojené státy a jejich role ve světě. Autor se na základě vzpomínek na otce, který u něj pravidelnými výlety na historická místa probudil lásku k historii Ameriky, vydává na "roadtrip" napříč Spojenými stá ...

 
 
Obrázek obálky

Velká blízkovýchodní nestabilita. Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015

Karel Černý

2017 | NLN s.r.o.

Současná nestabilita arabského světa se projevuje různě: revolucemi, politickým islámem, terorismem, migrací a hroucením celých států. Kniha vysvětluje kořeny nestability s pomocí teoreticky původní a empiricky podložené historicko-sociologické srovn ...

 
 
Obrázek obálky

Nezákonné války. Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii

Daniele Ganser

2017 | Grada publishing XLS

Daniele Ganser se specializuje na dějiny po roce 1945 a mezinárodní politiku a je jedním z nejvýznamnějších společenských kritiků a analytiků v Evropě. V centru jeho zájmu je otázka míru, geostrategie, vedení skrytých válek, boj o surovinové zdroje a ...

 
 
Obrázek obálky

Obchodníci s lidmi. Jak džihádisté a ISIS proměnili únosy a pašování uprchlíků v miliardový byznys

Loretta Napoleoni

2017 | Vyšehrad

Mezi břehy Středozemního moře probíhá rafinovaná a skrytá obchodní výměna. Zbožím jsou uprchlíci ze zbídačelých a násilím zasažených zemí Evropy a Asie, obchodníky džihádisté různého ražení. Tento nový a mimořádně nebezpečný druh organizovaného zloči ...

 
 
Obrázek obálky

Euro. Společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy

Joseph E. Stiglitz

2017 | Universum

Držitel Nobelovy ceny a slavný americký ekonom Joseph Stiglitz se v zatím poslední knize kriticky věnuje projektu jednotné evropské měny. Globální hospodářská krize podle Stiglitze ukázala, že společná měna bez společných měnových institucí země euro ...

 
 
Obrázek obálky

Evropská unie a prostor arabského středomoří

Michael Brtnický

2017 | Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha pojednává o evropské zahraniční politice vůči osmi arabským zemím ve Středomoří v období 1995-2014. Autor využívá teoretického konceptu strukturální zahraniční politiky a ve třech analytických kapitolách zkoumá vnitřní dimenzi evropské zahranič ...

 
 
Obrázek obálky

Regionální řád a mocnosti blízkého východu - Formování blízkovýchodního řádu na pozadí soupeření regionálních mocností v letech 1945 - 2015

Martina Ponížilová

2016 | Dokořán

Blízký východ je vysoce nestabilním a konfliktním regionem, tedy oblastí častého výskytu mezistátních i vnitrostátních konfliktů a s tím spojené spirály zbrojení a napjatých vztahů mezi státy. Autorka ve své knize předkládá systémové vysvětlení tohot ...

 
 
Obrázek obálky

Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti

Miroslav Tůma

2016 | Ústav mezinárodních vztahů

Monografie je věnovaná íránské jaderné dohodě a širším mezinárodním souvislostem jejího sjednání. Má převážně deskriptivně analytickou povahu a většinou ponechává spíše na čtenáři, aby si učinil vlastní úsudek. ...

 
 
Obrázek obálky

Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi

Šárka Kolmašová

2016 | Ústav mezinárodních vztahů

Kniha Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi je první komplexní prací o problematice humanitárních intervencí vydanou v České republice. Seznamuje čtenáře s poměrně komplikovaným konceptem, jenž je provázen celou řadou morá ...

 
 
Obrázek obálky

Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR

Lukáš Tichý a kol.

2017 | Ústav mezinárodních vztahů

Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strat ...

 
 
Obrázek obálky

Muslimské bratrstvo v současnosti

Marek Čejka, Jaroslav Bureš, Jan Daniel

2017 | Academia

Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie ...

 
 
Obrázek obálky

War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea

Jan Eichler

2017 | Palgrave

This book examines and explains the dialectic of war and peace between the outbreak of WWI and the Russian annexation of Crimea in 2014. The theoretical inspiration is built upon Galtung’s concept of negative and positive peace, Aron´s distinction ...

 
 
Obrázek obálky

Nuclear Asymetry and Deterrence. Theory, policy and history.

Jan Ludvík

2017 | Routledge

This book offers a broader theory of nuclear deterrence and examines the way nuclear and conventional deterrence interact with non-military factors in a series of historical case studies. The existing body of literature largely leans towar ...

 
 
Obrázek obálky

Soumrak moci. Od prezidentských paláců k bitevním polím

Naím Moisés

2016 | Vyšehrad

Známý ekonom, někdejší jihoamerický politik, politolog, bývalý editor časopisu Foreign Affairs Moisés Naím opět předkládá mimořádně aktuální knihu, jejíž četba je stejně strhující jako užitečná a mnohdy překvapivá. Vysvětluje, proč získat moc je d ...

 
 
Obrázek obálky

Má kapitalismus budoucnost?

Immanuel Wallerstein

2016 | SLON

Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské výzvy. Některé budou vypadat nově, některé docela staře. Mnohé z nich budou doprovázeny nebývalými politickými dilematy s obtížným rozhodováním. V příštích desetiletích se také naskytno ...

 
 
Obrázek obálky

Britské impérium. Cesta k modernímu světu

Niall Ferguson

2016 | Dokořán

Ferguson líčí historii Britského impéria od 16. do 21. století. Impérium, které v době svého vrcholu ovládalo čtvrtinu světové populace, čtvrtinu zemského povrchu a téměř všechny oceány, se příznivě podepsalo na vývoji Spojených států a Kanady, ...

 
 
Obrázek obálky

Moc a zájmy v mezinárodním systému - Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích

Pavel Pšeja, Petr Suchý, Zdeněk Kříž

2016 | Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha kolektivu autorů z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je v českém prostředí unikátní publikací, která nabízí souborný vhled do hlavních oblastí oboru mezinárodní vztahy. V celkem ...

 
 
Obrázek obálky

Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba

Roger Scruton

2016 | Barrister & Principal, o.p.s.

Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní západní občané ze Západu neu ...

 
 
Obrázek obálky

Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů. Aktéři, podmínky vzniku a fungování

Nikola Klímová, Lenka Kudláčková, Šárka Waisová

2016 | Libri, Západočeská univerzita v Plzni

Šest případových studií, na nichž je testována koexistence environmentální spolupráce s politickým konfliktem (Indie-Pákistán, Korea-Korea, Arménie-Ázerbájdžán, Čína-Taiwan, Thajsko-Kambodža a Palestina-Izrael). Navzdory rostoucímu počtu projektů ...

 
 
Obrázek obálky

Islámský stát - Blízký východ na konci časů

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.)

2016 | Academia

Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotažen ...

 
 
Obrázek obálky

Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?

Petr Kaniok

2016 | Mezinárodní politologický ústav

Publikace „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?“ se zabývá rolí, kterou parlamenty členských zemí EU měly a mají jako kolektivní aktér politického systému EU. Publikace vysvětluje historický vývoj tohot ...

 
 
Obrázek obálky

O přistěhovalectví a uprchlících

Michael Dummett

2016 | Filosofia

Michael Dummett se v knize srozumitelnou formou vyrovnává s typickými argumenty odpůrců imigrace (uprchlíci jako kulturní a ekonomická hrozba, přelidnění atd.) a nabízí přístup založený na povinnosti státu pomáhat druhým v nouzi, právu na útočiště ...

 
 
Obrázek obálky

Zahraniční politika Slovinska

Ladislav Cabada, Hana Hlaváčková

2016 | Libri

Kniha se zaměřuje na etablování Slovinska jako samostatného aktéra mezinárodních vztahů po jeho vystoupení z jugoslávské federace. Analýza sleduje procesy formulování a prosazování zahraniční politiky státu téměř v reálném čase, bez historických n ...

 
 
Obrázek obálky

Liberální demokracie (ne)rozumu: Popper a ti druzí v analýze metafor

Ondřej Stulík

2016 | Centrum pro studium demokracie a kultury

Ústředním tématem knihy je analýza sociální filosofie K. R. Poppera a vybraných zástupců tzv. rakouské libertariánské školy, tj. Ludwiga von Misese, Friedricha Augusta von Hayeka a Murraye Newtona Rothbarda, a to konkrétně v otázce demokracie a je ...

 
 
Obrázek obálky

Euroskepticismus ve střední Evropě

Pavel Hynčica, Pavel Maškarinec

2016 | Academia

Předmětem zájmu publikace je tematika euroskepticismu ve státech střední Evropy, konkrétně ve dvou německy mluvících zemích a čtyřech zemích, jež tvoří neformální politické uskupení Visegrádská čtyřka. Pozornost je věnována stranickému euroskeptic ...

 
 
Obrázek obálky

Kterak Západ zbloudil

Dambisa Moyo

2015 | Academia

Výstižná a čtivá zpráva o současném úpadku hospodářské nadvlády Západu. Jak kvůli chybné hospodářské politice v uplynulých padesáti letech nejvyspělejší a nejbohatší státy světa promarnily své dominantní p ...

 
 
Obrázek obálky

Konečná stanice Islámský stát?

Rainer Hermann

2016 | Academia

Čtiv ě a p ř i t o m zasvěcen ě odhal u j e islamo ...

 
 
Obrázek obálky

Stíny minaretů

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.)

2016 | Academia

Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických pře ...

 
 
Obrázek obálky

Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti

Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant (eds.)

2016 | Ústav mezinárodních vztahů

Československo nikdy nemělo kolonie. A přesto na Afriku, Asii a Latinskou Ameriku, ve kterých žije většina obyvatel planety, často pohlížíme očima bývalých kolonizátorů jako na zaostalé regiony a zdroje globálních problémů. Autoři a autorky této m ...

 
 
Obrázek obálky

Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí

Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová

2015 | Ústav mezinárodních vztahů

Kniha Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí je první publikací svého druhu, která nabízí unikátní a komplexní analýzu členství ČR v mezinárodních organizacích. Česká republika je členem několika stovek mezinárodních org ...

 
 
Obrázek obálky

Machiavelliho Vladař. Nové umění politiky

Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka

2015 | Oikoymenh

Podrobnými, avšak přehledně podanými interpretacemi osmi vybraných kapitol Vladaře svazek umožňuje seznámení s Machiavelliho svébytným politickým myšlením i se současným stavem bádání. Rozbory se věnují ústředním motivům spisu, jako je moc ...

 
 
Obrázek obálky

Cesty k emancipaci

Pavel Barša

2015 | Academia

Tato kniha rozlišuje tři cesty k emancipaci – existenciální revoltu, politickou revoluci a občanské jednání. V prvních dvou lze najít mnoho podnětného, jakmile se však jedna nebo druhá začne představovat jako jediná a o sobě dostatečná odpov ...

 
 
Obrázek obálky

Demokracie v postliberální konstelaci

Milan Znoj, Jan Bíba, Jana Vargovčíková

2015 | Karolinum

Zdá se, že v současné době prožíváme krizi liberální demokracie. Symptomy jsou nepřehlédnutelné: pokles volební účasti, nebývalá schopnost oligarchií využívat fungování státu ve svůj prospěch, vlády tvrdošíjně prosazující neoliberální reformy i př ...