Náš časopis publikuje recenze knih relevantních v oblasti mezinárodních vztahů a příbuzných oborů. Knižní recenze neprocházejí recenzním řízením, nýbrž jsou editované příslušným členem či členkou redakce. Recenzovaná publikace nesmí být vydána déle než tři roky před předpokládaným rokem uveřejnění recenze. Délka recenze se pohybuje v rozsahu 6–10 normostran. Recenze by měla stručně představit autora či autorku, podat informace o cíli, struktuře a obsahu knihy, uvést její teze a silné i slabé stránky a identifikovat cílové skupiny čtenářů. Každá recenze musí obsahovat kritické zhodnocení práce a jejího přínosu. Styl recenze musí odpovídat formálním požadavkům na rukopis v našem časopise.


Na této stránce zveřejňujeme aktuální seznam knih, které sami nabízíme ke zrecenzování a u kterých jsme schopni zprostředkovat recenzní výtisk. Tento výtisk si může autor či autorka po přijetí recenze k publikaci ponechat. Po domluvě s editorkou recenzí si recenzenti mohou vybrat vlastní titul ke zrecenzování. Stejně jako výzkumné články jsou i recenze indexovány v odborných databázích jako je Scopus, ERIH PLUS, C.E.E.O.L., ProQuest, Ebsco Political Science Complete, a další. Autor recenze přijaté k publikaci získává roční předplatné tištěné verze našeho časopisu. Výběr recenzované knihy je na uvážení autora či autorky recenze.


Vaše rukopisy recenzí zasílejte průběžně editorce recenzí Míle O'Sullivan na adresu osullivan@iir.cz.

 
Obrázek obálky

Energy Security in Europe: Divergent Perceptions and Policy Challenges (Energy, Climate and the Environment)

Kacper Szulecki (ed.)

2018 | Palgrave Macmillan

This edited collection highlights the different meanings that have been attached to the notion of energy security and how it is taken to refer to different objects. Official policy definitions of energy security are broadly similar across countries a ...

 
 
Obrázek obálky

The Politics of Shale Gas in Eastern Europe: Energy Security, Contested Technologies and the Social Licence to Frack

Andreas Goldthau

2018 | Cambridge University Press

Fracking is a novel but contested energy technology – so what makes some countries embrace it whilst others reject it? This book argues that the reason for policy divergence lies in procedures and processes, stakeholder inclusion and whether a strong ...

 
 
Obrázek obálky

Energy Security and Natural Gas Markets in Europe: Lessons from the EU and the United States (Routledge Studies in Energy Policy)

Tim Boersma

2017 | Routledge

Moving beyond most conventional thinking about energy security in Europe which revolves around stability of supplies and the reliability of suppliers, this book presents the history of European policy-making regarding energy resources, including rece ...

 
 
Obrázek obálky

The New Geopolitics of Natural Gas

Agnia Grigas

2017 | Harvard University Press

We are in the midst of an energy revolution, led by the United States. As the world’s greatest producer of natural gas moves aggressively to expand its exports of liquefied natural gas (LNG), America stands poised to become an energy superpower—an un ...

 
 
Obrázek obálky

The Southern Energy Corridor: Turkey's Role in European Energy Security

Vedat Yorucu, Ozay Mehmet

2018 | Springer

This book highlights the importance of Turkey in diversifying supplies in future European energy security, focusing in particular on the rapidly emerging southern energy corridor. Turkey, by its location, occupies a key role in this corridor, fed by ...

 
 
Obrázek obálky

Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích

Lukáš Tichý

2017 | Metropolitan University Prague Press

Energetická otázka představuje dlouhodobě jedno z nejčastěji diskutovaných témat v mezinárodních vztazích (MV), přičemž stranou pozornosti nezůstala ani pro Evropskou unii (EU) a Ruskou federaci (RF). Naopak oba aktéři věnují problematice energetiky ...

 
 
Obrázek obálky

Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou bezpečnost EU

Lukáš Lukáš a kol.

2017 | Ústav mezinárodních vztahů

Uzavření tzv. jaderné dohody s Teheránem otevírá Íránu cestu zpět na světové energetické trhy, ze kterých byl do značné míry ostrakizován. V tomto ohledu by se Írán mohl jevit jako výhodný partner pro Evropskou unii, jenž by pomohl snížit evropskou ...

 
 
Obrázek obálky

Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku

Hynek Melichar

2017 | Barrister & Principal

V českém prostředí je severoirský konflikt poměrně málo zpracovaným tématem. Kniha proto v rámci české politologie a příbuzných oborů představuje originální příspěvek a klade si za cíl tuto mezeru zaplnit. Hynek Melichar představuje jednotlivé aktéry ...

 
 
Obrázek obálky

Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize?

Magdalena Fiřtová, Jan Hornát, Jana Sehnálková (eds.)

2017 | Karolinum

Vdechnul Barack Obama v úřadu prezidenta Spojených států amerických (2009–2017) život svým vizím? Stal se tím, na koho aspiroval, tedy transformačním prezidentem, který vlije čerstvou krev do žil frustrované americké společnosti a naplní tím její pot ...

 
 
Obrázek obálky

Ruská agrese proti Ukrajině

Jan Šír a kol.

2017 | Karolinum

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice součas ...

 
 
Obrázek obálky

Geopolitika Ruska

Oskar Krejčí

2017 | Professional Publishing

Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyje ...

 
 
Obrázek obálky

Fenomén terorismus: česká perspektiva

Ondřej Filipec

2017 | Univerzita Palackého v Olomouci

Terorismus představuje významnou hrozbu národní i mezinárodní bezpečnosti a již několik let se stává velice diskutovaným tématem také v České republice. Tato publikace přináší hlubší vhled do problematiky terorismu v jeho rozmanitých dimenzích, které ...

 
 
Obrázek obálky

Islámský stát. Cesta k moci

A. Gerges Fawaz

2017 | Vyšehrad s.r.o.

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky islámského státu Gerges sleduj ...

 
 
Obrázek obálky

Jezídové - komunita na útěku

Karel Černý

2017 | Nakladatelství Lidové noviny

Jednou z nejdramatičtějších událostí Blízkého východu posledních let byl útěk statisíců civilistů, kteří v roce 2014 na severu Iráku prchali před postupujícími jednotkami tzv. Islámského státu. Mezi uprchlickými skupinami byli také příslušníci nábože ...

 
 
Obrázek obálky

Exodus. Jak migrace mění náš svět

Paul Collier

2017 | Libri

Migrace je jednou z nejnaléhavějších a nejkontroverznějších otázek naší doby – vehementně diskutovaná, prodchnutá ideologií, hluboce rozdělující. Komu by mělo být dovoleno migrovat a komu ne? Jaké jsou argumenty pro a proti omezování počtu imigrantů? ...

 
 
Obrázek obálky

Obrana liberálního vzdělání

Fareed Zakaria

2017 | Academia

Politici nejen ve Spojených státech a na Západě, ale například i v Japonsku projevují v posledních letech obavy z toho, že mnoho mladých lidí studuje obory, které jsou, stručně řečeno, nepraktické. Důsledkem je spor o podobu vysokoškolského vzdělání ...

 
 
Obrázek obálky

Velký regres. Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška

Heinrich Geiselberger (ed.)

2017 | Rybka Publishers

V knize Velký regres, vycházející souběžně ve třinácti jazycích, sedmnáct intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů, z nichž mnozí jsou české veřejnosti známi (například nedávno zesnulý Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek nebo Václav Běloh ...

 
 
Obrázek obálky

Cizinci před branami

Zygmunt Bauman

2017 | Broken Books

Známý sociolog Zygmunt Bauman (1925 – 2017) se ve své poslední knize věnuje tématu uprchlické krize. Na pozadí současné situace analyzuje původ a dopady morání paniky, ukazuje, jak politici zneužívají strachu obyvatel a dochází k závěru, že bychom se ...

 
 
Obrázek obálky

Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie

Rudolf Kučera

2017 | Univerzita J. E. Purkyně

Vznik a vývoj islamistické ideologie je pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se nejedná o jaké ...

 
 
Obrázek obálky

Informační válka

Karel Řehka

2017 | Academia

Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejic ...

 
 
Obrázek obálky

Přes Skalisté hory. Jak geografie určuje roli Ameriky ve světě

Robert D. Kaplan

2017 | Bourdon

Kniha představuje svébytnou meditaci na téma Spojené státy a jejich role ve světě. Autor se na základě vzpomínek na otce, který u něj pravidelnými výlety na historická místa probudil lásku k historii Ameriky, vydává na "roadtrip" napříč Spojenými stá ...

 
 
Obrázek obálky

Velká blízkovýchodní nestabilita. Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015

Karel Černý

2017 | NLN s.r.o.

Současná nestabilita arabského světa se projevuje různě: revolucemi, politickým islámem, terorismem, migrací a hroucením celých států. Kniha vysvětluje kořeny nestability s pomocí teoreticky původní a empiricky podložené historicko-sociologické srovn ...

 
 
Obrázek obálky

Nezákonné války. Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii

Daniele Ganser

2017 | Grada publishing XLS

Daniele Ganser se specializuje na dějiny po roce 1945 a mezinárodní politiku a je jedním z nejvýznamnějších společenských kritiků a analytiků v Evropě. V centru jeho zájmu je otázka míru, geostrategie, vedení skrytých válek, boj o surovinové zdroje a ...

 
 
Obrázek obálky

Obchodníci s lidmi. Jak džihádisté a ISIS proměnili únosy a pašování uprchlíků v miliardový byznys

Loretta Napoleoni

2017 | Vyšehrad

Mezi břehy Středozemního moře probíhá rafinovaná a skrytá obchodní výměna. Zbožím jsou uprchlíci ze zbídačelých a násilím zasažených zemí Evropy a Asie, obchodníky džihádisté různého ražení. Tento nový a mimořádně nebezpečný druh organizovaného zloči ...

 
 
Obrázek obálky

Euro. Společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy

Joseph E. Stiglitz

2017 | Universum

Držitel Nobelovy ceny a slavný americký ekonom Joseph Stiglitz se v zatím poslední knize kriticky věnuje projektu jednotné evropské měny. Globální hospodářská krize podle Stiglitze ukázala, že společná měna bez společných měnových institucí země euro ...

 
 
Obrázek obálky

Regionální řád a mocnosti blízkého východu - Formování blízkovýchodního řádu na pozadí soupeření regionálních mocností v letech 1945 - 2015

Martina Ponížilová

2016 | Dokořán

Blízký východ je vysoce nestabilním a konfliktním regionem, tedy oblastí častého výskytu mezistátních i vnitrostátních konfliktů a s tím spojené spirály zbrojení a napjatých vztahů mezi státy. Autorka ve své knize předkládá systémové vysvětlení tohot ...

 
 
Obrázek obálky

Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR

Lukáš Tichý a kol.

2017 | Ústav mezinárodních vztahů

Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strat ...

 
 
Obrázek obálky

Muslimské bratrstvo v současnosti

Marek Čejka, Jaroslav Bureš, Jan Daniel

2017 | Academia

Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie ...

 
 
Obrázek obálky

War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea

Jan Eichler

2017 | Palgrave

This book examines and explains the dialectic of war and peace between the outbreak of WWI and the Russian annexation of Crimea in 2014. The theoretical inspiration is built upon Galtung’s concept of negative and positive peace, Aron's distinction ...

 
 
Obrázek obálky

Nuclear Asymetry and Deterrence. Theory, policy and history.

Jan Ludvík

2017 | Routledge

This book offers a broader theory of nuclear deterrence and examines the way nuclear and conventional deterrence interact with non-military factors in a series of historical case studies. The existing body of literature largely leans towar ...