Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti

  • Miroslav Tůma
2016 | Ústav mezinárodních vztahů

Monografie je věnovaná íránské jaderné dohodě a širším mezinárodním souvislostem jejího sjednání. Má převážně deskriptivně analytickou povahu a většinou ponechává spíše na čtenáři, aby si učinil vlastní úsudek.
Obrázek obálky