Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie

  • Rudolf Kučera
2017 | Univerzita J. E. Purkyně
Stran: 198
ISBN: 978-80-7561-063-8

Vznik a vývoj islamistické ideologie je pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se nejedná o jakési opakování studené války v nových podobách, ale o počínající konflikt mezi ruskou civilizací a civilizací západní, proti nimž stojí islamistické síly, které si uzurpují novou historickou roli ve vývoji islámské civilizace.
Obrázek obálky